Zdajesz egzamin UDT na wózki widłowe? - te pytania padają najczęściej!

Zdajesz egzamin UDT na wózki widłowe? - te pytania padają najczęściej!

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym, jak wygląda egzamin na wózki widłowe. Jak pamiętacie - jego teoretyczna część składa się z 5 losowo zadawanych pytań. W celu uzyskania pozytywnego zaliczenia tej części egzaminu, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na minimum 3 z 5 zadanych pytań. Jednak, po zapoznaniu się z naszym artykułem, egzamin UDT na wózki widłowe - pytania (a raczej odpowiedzi na nie) nie sprawią Ci już najmniejszego problemu i zdasz na 100%!

Opracowaniem zagadnień oraz pytań na egzamin UDT na wózki widłowe zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego, którego przedstawiciele od lat przeprowadzają również egzaminy wśród kursantów pragnących uzyskać uprawnienia operatora wózka widłowego. Możliwość uzyskania ogólnopolskich uprawnień oraz certyfikatów respektowanych również za granicą daje tylko i wyłącznie pozytywne zaliczenie egzaminu UDT na wózki widłowe. Pytania, które padają najczęściej, prezentujemy Wam poniżej.
(Warto zaznaczyć, że odpowiedzi na część z nich mogą być intuicyjne czy wynikać z podstawowej wiedzy. Trudniejsze i bardziej skomplikowane wymagają natomiast nauczenia się odpowiedzi na pamięć.)

Egzamin UDT na wózki widłowe - pytania, które pojawiają się najczęściej!

Zwykle egzaminator egzamin UDT na wózki widłowe rozpoczyna od pytania dotyczącego aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Dozoru Technicznego - czyli krajowej instytucji powołanej w celu sprawowania kontroli nad urządzeniami oraz pracownikami. Istnieje 6 podstawowych aktów prawnych, które regulują pracę UDT:

Egzamin UDT na wózki widłowe - poznaj pytania dot. wózków widłowych
Jest to jedno z tych pytań, na które odpowiedzi trzeba się bezwzględnie nauczyć na pamięć. Pozostając w temacie dozoru technicznego - równie popularne pytanie polega na wymienieniu form dozoru technicznego.
 Istnieją  trzy formy dozoru technicznego:
1. Pełny - obejmuje m.in. sprawowanie kontroli nad urządzeniem już na etapie jego produkcji, przeprowadzanie jego badań i testów potwierdzających np. zgodność wykonania urządzenia z dokumentacją. Na dalszym etapie polega na przeprowadzeniu badania odbiorczego (sprawdzenia gotowości do pracy tego urządzenia), regularnych badań okresowych, eksploatacyjnych, kontrolnych itd; a także na kontrolowaniu czy osoby obsługujące i konserwujące urządzenie techniczne posiadają wszystkie niezbędne do tego uprawnienia wraz z kompletem zaświadczeń.
Urządzenia podlegające pełnemu dozorowi technicznemu to m.in.: specjalistyczne wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym, suwnice specjalnego przeznaczenia o napędzie innym niż ręczny, żurawie: szybkomontujące przewoźne, wieżowe, samojezdne, ruchome podesty przejezdne, masztowe oraz wiszące, ruchome schody i chodniki, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe i towarowo-osobowe, wózki jezdniowe z wysięgnikiem (w tym sztaplarki i ładowarki teleskopowe), wózki jezdniowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, urządzenia dla osób niepełnosprawnych.
2. Ograniczony - obejmuje właściwie ten sam zakres obowiązków, co dozór techniczny pełny, jednak dotyczy innych urządzeń. W tym: wciągników i wciągarek o ręcznym udźwigu ponad 2. ton oraz tych ogólnego przeznaczenia, suwnic ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym, żurawi z napędem ręcznym o udźwigu powyżej 2 ton, żurawi stacjonarnych, wyciągów towarowych, podestów ruchomych stacjonarnych i załadowczych, dźwigów budowlanych towarowych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - prowadzonych i zdalnie sterowanych.
3. Uproszczony - polega na zbadaniu zgodności dokumentów urządzenia z obowiązującymi normami prawa. Urządzenia uproszczonego dozoru technicznego nie muszą być zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego, natomiast konieczne jest zadbanie o to, aby ich przeglądów i konserwacji dokonywały wyłącznie uprawnione do tego osoby.
Urządzenia techniczne podlegające uproszczonemu dozorowi technicznemu to: wciągniki i wciągarki o napędzie ręcznym i udźwigu do 2. ton, wciągniki i wciągarki o napędzie elektrycznym jednofazowym do 1. tony, żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do 2. ton oraz dźwigniki przenośne o takim samym udźwigu.

Jeśli, pomimo tej sporej dawki wiedzy, nadal jesteś zainteresowany egzaminem UDT na wózki widłowe, pytania które zaprezentujemy Ci teraz będą już nieco łatwiejsze!

Jedno z pytań dotyczy np. tego - kto może zostać operatorem wózka widłowego? Odpowiedź na nie jest bardzo prosta: osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs obsługi wózków widłowych oraz zdała pozytywnie egzamin na wózki widłowe przed komisją UDT, lub osoba pełnoletnia, która przeszła szkolenie i otrzymała imienne zaświadczenie zakładowe zezwalające na obsługę wózków widłowych na terenie zakładu pracy, który wydał zaświadczenie.

Przyszły operator wózka widłowego musi też koniecznie potrafić wymienić czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy. Są to:
- sprawdzenie ogólnego stanu technicznego wózka; ewentualnych uszkodzeń, wycieków, awarii;
- sprawdzenie poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów;
- sprawdzenie stanu układu hydraulicznego;
- sprawdzenie sprawności oświetlenia, działania sygnału dźwiękowego;
- ocena koloru i ilości spalin w wózkach widłowych spalinowych.
A także wszystkie czynności wykonywane po zakończeniu pracy, obejmujące:
- zaparkowanie wózka widłowego w bezpiecznym wyznaczonym do tego miejscu;
- zaciągnięcie hamulca pomocniczego;
- opuszczenie wideł do ziemi;
- ponowne sprawdzenie stanu technicznego wózka;
- uzupełnienie zeszytu obsługi codziennej;
- zdanie kluczyka do pojazdu.

Przygotuj się na egzamin UDT na wózki widłowe - szybkie pytania i odpowiedzi!

Szybkie pytanie i odpowiedzi na egzamin przed komisją UDT

Na egzaminie UDT na wózki widłowe pytania mogą dotyczyć także zagadnień związanych z budową i innymi zagadnieniami dotyczącymi wózków widłowych, np:

Co to jest stateczność wózka?
Odp: Zdolność zachowania równowagi podczas pracy i wykonywania manewrów.

Co wpływa na stateczność wózka?
Odp: Stan techniczny wózka widłowego, stan opon, nachylenie i rodzaj podłoża po jakim porusza się pojazd, położenie środka ciężkości oraz umiejętności operatora - kierowcy.

Co to jest nożycowość wideł?
Odp: Odległość między górnymi płaszczyznami wideł mierzona na końcach wideł.

Co to jest udźwig nominalny?
Odp: Maksymalna dopuszczalna masa ładunku.

Kto może obsługiwać wózki specjalne?
Odp: Operator posiadający uprawnienia IWJO.

Czy operator wózka może poruszać się nim po drodze publicznej?
Odp: Tak, jeśli posiada uprawnienia UDT na wózek widłowy oraz prawo jazdy kat. B, a wózek widłowy spełnia wszystkie wymagania i ma ważne przeglądy.

Czy operator wózka widłowego może zostać ukarany karą grzywny lub pozbawienia wolności?
Odp: Tak.

Kto może zarządzić wstrzymanie eksploatacji wózka widłowego?
Odp: UDT, konserwator, operator.

Jakie informacje znajdują się na zielonej naklejce UDT?
Odp: Termin następnego przeglądu.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy wózkiem magazynowym w pomieszczeniach?
Odp: Maksymalnie 6km/h na terenie hal magazynowych. Maksymalnie 3km/h w pomieszczeniach, w których poruszają się także inni pracownicy.

Co ile czasu powinno się wykonywać przeglądy konserwacyjne dla wózków?
Odp: Dla wózków kierowanych (np. elektrycznych wózków widłowych) - raz na 30 dni, dla wózków prowadzonych dyszlowych - raz na 60 dni. Ponadto wszystkie używane wózki widłowe powinny przechodzić dodatkowe kontrole i przeglądy każdorazowo w przypadku wątpliwości operatorów wózków, co do ich prawidłowego funkcjonowania.

Jakich czynności stanowczo nie może wykonywać operator wózka widłowego w oparciu o zasady BHP?
Odp: Jazda z nadmierną prędkością, jazda wózkiem pod wpływem alkoholu, jazda wózkiem bez uprawnień. A także: przewożenie osób trzecich na widłach lub innych elementach konstrukcji pojazdu, wychylanie się z wózka podczas jazdy, jazda z uniesionymi widłami lub ładunkiem przekraczającym udźwig nominalny.

Zasady BHP na egzaminie UDT na wózki widłowe

Egzamin UDT na wózki widłowe - pytania już Cię nie zaskoczą!


Żaden z kursantów, który regularnie uczęszczał na szkolenia z obsługi wózków widłowych, nie powinien mieć większego problemu z odpowiedzią na pytania, które padają na egzaminie UDT na wózki widłowe. Pytania te były z pewnością wielokrotnie omawiane i wyjaśniane podczas teoretycznej części kursu na wózki widłowe.
Jeśli jednak z jakichś powodów zdarzyło Ci się opuścić zajęcia lub przygotowujesz się do zdania egzaminu UDT samodzielnie nasz artykuł z pewnością dostarczy Ci sporą dawkę niezbędnej do zdania wiedzy.