Wózek holowniczy - zastosowanie i charakterystyka

Wózek holowniczy - zastosowanie i charakterystyka  - 

Wózki holownicze odpowiadają na główne potrzeby transportu wewnątrzzakładowego. Istnieją różne rodzaje tych pojazdów, które różnią się między sobą głównie budową, zastosowaniem ale także sposobem napędu. Wszystkie te rodzaje wózków holowniczych zostaną omówione w poniższym artykule.

Czym jest wózek holowniczy?

Wózek holowniczy stanowi pojazd magazynowy o napędzie mechanicznym, wykorzystywany zarówno  do prac zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wózek holowniczy bywa nazywany inaczej nazywany ciągnikiem lub wózkiem ciągnikowym, ze względu na swoją podstawową funkcję. Należy on do kategorii wózków przemysłowych, a jednocześnie bywa klasyfikowany jako wózek magazynowy.

Rodzaje wózków holowniczych

Rodzaje wózków holowniczych

Na rynku dostępnych jest kilka różnych rodzajów wózków holowniczych. Można wyróżnić je ze względu na napęd lub na budowę. Wszystkie łączy jedno - możliwość holowania ładunku za pojazdem, na paletach/ klatkach rolkowych, gdy w przeciwieństwie do nich - wózki widłowe transportują ładunki na widłach.
Biorąc pod uwagę typ napędu, można mówić o wózkach holowniczych:

  • z napędem elektrycznym;
  • z napędem spalinowym.

Natomiast kategoryzując urządzenia pod względem budowy, wyznacza się:

  • wózki holownicze dla operatorów pieszych;
  • wózki holownicze z miejscem stojącym dla operatora;
  • wózki holownicze z miejscem siedzącym dla operatora.

Pokrótce omówimy każdy z tych typów urządzeń, w celu przybliżenia jego ogólnej charakterystyki oraz zastosowania.

Wózek holowniczy dla pieszego operatora

Ten rodzaj wózka holowniczego na pierwszy rzut oka najbardziej przypomina paletowy wózek elektryczny, od którego odróżnia go jednak wspomniany brak wideł. Ma on zdecydowanie najmniejszą moc ze wszystkich wózków holowniczych - gdyż jest w stanie obsługiwać podczepione ładunki o wadze od 1-2. ton.
Niewątpliwą zaletą wózka holowniczego dla pieszego operatora są niewielkie rozmiary urządzenia, które umożliwiają poruszanie się po nawet wąskich i ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowym atutem tego rodzaju pojazdu jest jego cena - najniższa spośród wszystkich modeli wózków holowniczych.

Wózek holowniczy dla siedzącego operatora

Bardziej zaawansowanym urządzeniem, zaprojektowanym z myślą o kompletacji zamówień i transporcie poziomym w branży produkcyjnej jest wózek holowniczy z miejscem dla stojącego operatora. Pojazd ten nie tylko posiada większe możliwości dzięki wyposażeniu w ergonomiczne silniki, pozwalające na  transport cięższych ładunków.
Dzięki specjalnemu miejscu dla osoby obsługującej - praca na tym typie pojazdów jest wygodna i komfortowa. Zlecenia mogą być realizowane szybciej i sprawniej, a ładunki transportowane są szybciej.
Ten rodzaj urządzeń może holować ładunki o wadze nawet do 5. ton i rozwijać prędkość kilkunastu kilometrów na godzinę.

Wózek holowniczy dla operatora siedzącego

Do najbardziej intensywnych zadań związanych z transportowaniem ładunków wykorzystuje się wózki holownicze wyposażone w miejsce siedzące dla operatora. W przeciwieństwie do czołowych wózków widłowych elektrycznych czy spalinowych zwykle nie posiadają one kabiny, a jedynie fotel operatorski. Wynika, to z faktu, iż urządzenia te nie są przystosowane do unoszenia ładunków, a jedynie ich holowania, przez co nie wymagają aż takich zabezpieczeń.
Wózki z miejscem siedzącym dla operatora mogą posiadać napęd elektryczny lub spalinowy, dzięki czemu praca na nich jest efektywna i może z powodzeniem odbywać się również na zewnątrz budynków.
Urządzenia tego typu zaprojektowano do najbardziej intensywnych zadań i transportowania ładunków o wadze nawet do 50 ton (w zależności od modelu pojazdu) przy prędkości nawet do 30 km/h.

Wózki holownicze - zastosowanie

Wózki holownicze - zastosowanie

W przeciwieństwie do wózków magazynowych, które wykorzystuje się przede wszystkim na halach magazynowych, wózki holownicze posiadają także szereg innych zastosowań. Stosowane są w sytuacjach, które wymagają dużej częstotliwości przejazdów lub pokonywania wielorazowo znacznych dystansów.
Gdzie korzysta się z pomocy wózków holowniczych:

  • na lotniskach;
  • na stacjach kolejowych;
  • w portach;
  • przy logistyce przeładunkowej;
  • w zakładach produkcyjnych.

Wózki holownicze doskonale sprawdzają się w przewożeniu zarówno bagaży, jak i towarów przeznaczonych do dalszego transportu  czy kompletacji zamówień w magazynach. Pozwalają na zautomatyzowanie procesów transportu wewnętrznego, zwiększając jego wydajność oraz skuteczność.

Wózki holownicze - eksploatacja

Wózek holowniczy - przepisy-eksploatacja

Przed zakupem wózka holowniczego warto poznać nieco zasady jego działania oraz zapoznać się z najistotniejszymi wymaganiami dotyczącymi prawidłowej eksploatacji. Także w trakcie obsługi pojazdu, należy bezwzględnie pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się wózkiem holowniczym oraz regularnego kontrolowania jego stanu technicznego, co ma na celu uniknięcie groźnych oraz nieprzyjemnych incydentów.
Warto zastosować się także do poniższych zasad:
1. Zakazuje się samodzielnego wprowadzania jakichkolwiek zmian w wózkach holowniczych. Przez zmiany rozumie się przerabianie instalacji, wprowadzanie dodatkowych elementów czy nawet zmiany konstrukcyjne.
2. Nie należy stosować wózków holowniczych do transportowania ładunków o masie większej niż wskazują na to wytyczne.
3. Drogi transportowe dla wózków holowniczych powinny być utwardzone i pozbawione przeszkód. Ich nawierzchnia nie może być śliska, tak aby pojazd nie tracił przyczepności.
4. Wózki holownicze mogą poruszać się po drogach publicznych, ale powinny przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego (w tym także posiadać tablice rejestracyjne).
5. Zabrania się używania nieprzystosowanych, standardowych  wózków holowniczych na obszarach zagrożonych wybuchem, w rejonach zagrożenia pożarowego oraz nadmiernego zapylenia.
6. Kategorycznie zabrania się przewożenia osób trzecich na platformie lub jakichkolwiek elementach konstrukcji pojazdu holowniczego.
7.  Wózek holowniczy może być obsługiwany jedynie przez przeszkolonych w tym celu, certyfikowanych pracowników.
8. Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć zapłon pojazdu i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
9. W przypadku przechylenia się wózka holowniczego, nie należy z niego wyskakiwać, a zaprzeć się nogami i odchylić w przeciwnym kierunku.
10. Przed przystąpieniem do obsługi wózka holowniczego należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi oraz przestrzegać wytycznych producenta sprzętu.

Wózki holownicze - podsumowanie

Wóżek holowniczy - podsumowanie

Wózki holownicze odgrywają niebagatelną rolę w transportowaniu ładunków. Dzięki nowoczesnym, ergonomicznym i wydajnym silnikom z łatwością radzą sobie one z dużą częstotliwością przejazdów, przez co chętnie wykorzystuje się je w miejscach takich jak lotniska, porty oraz przeładownie.
Wózki holownicze dobrze sprawdzają się także w przypadku kompletowania i transportowania ładunków w magazynach niskiego składowania oraz w zakładach produkcyjnych. Natomiast w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie niezbędne jest unoszenie ładunków na duże wysokości prace wózków holowniczych z powodzeniem wspomagają m.in. wózki wysokiego składowania, o których więcej dowiedzieć się można z artykułu ?Wózek widłowy boczny - gdzie sprawdzi się najlepiej??.