Co to jest UDT? - regulacje prawne oraz zakres działań

Co to jest UDT? - regulacje prawne oraz zakres działań  - 

Wózki widłowe są jednymi z urządzeń transportu bliskiego, które należą pod nadzór instytucji, określanej mianem UDT. Odpowiedź na pytanie o to, co to jest UDT, wiąże się także z koniecznością stawiania kolejnych pytań m.in. o to:

 • jakie akty prawne regulują działania UDT,
 • czym dokładnie zajmuje się ta instytucja,
 • jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na nie, znajdziecie w poniższym artykule.

Historia UDT

O tym, co to jest UDT, pokrótce mogliście przeczytać już w poprzednim artykule "Ustawa o Dozorze Technicznym 2019 a ważność uprawnień na wózki widłowe". UDT to skrót od nazwy - Urząd Dozor Technicznego, czyli insytucji, która pełni w Polsce bardzo ważną funkcję.
Po raz pierwszy zainteresowanie dozorem technicznym na polskich ziemiach pojawiło się w 1911 roku, kiedy to minister przemysłu i handlu Rosji zatwierdził powstanie działalności polskich przemysłowców, utworzonej pod nazwą - Warszawskiego Stowarzyszenia dla nadzoru nad kotłami parowymi. Po zakończeniu II Wojny Światowej, w 1945 roku, podobne stowarzyszenia powstały także w Poznaniu oraz Katowicach. Następnym krokiem w działalności tych stowarzyszeń było powołanie do życia ogólnopolskiej jednostki - nazwanej Urzędem Dozoru Technicznego.
Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową, powstałą 26 października 1950 roku w Warszawie. Od tamtej pory, pomimo różnorodnych zmian ustrojowych oraz prawnych, Urząd Dozoru Technicznego prowadzi swoją działalność z zakresu kontrolowania bezpieczeństwa instalacji i urządzeń technicznych. Obecnie posiadając aż 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura ulokowane w różnych miejscach Polski, a liczba rejestrowanych urządzeń, objętych dozorem technicznym, z roku na rok wzrasta.

Jakie akty prawne regulują działania UDT?

jakie-akty-prawne-reguluja-udt

Podstawowym aktem prawnym regulującym to, co to jest UDT i czym się zajmuje jest Ustawa o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 roku. Jednak to nie wszystko. Dynamicznie zmieniające się technologie oraz standardy z zakresu bezpieczeństwa sprawiają, że co jakiś czas przepisy prawne muszą podlegać dodatkowym regulacjom, w celu zrewidowania występujących dysproporcji.
Inne akty prawne, którym także podlega Urząd Dozoru Technicznego to m.in.:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Ustawa z 30. sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności;
 • Ustawa z 22. grudnia 2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej;
 • Ustawa z 13. kwietnia 2016 o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
 • Ustawa z 11. stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

a także wydana 9 listopada 2018 roku Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym, której postanowienia weszły w życie w 2019 roku i która aktualnie jest ostatnim aktem prawnym nowelizującym przepisy dotyczące wózków widłowych oraz całego dozoru technicznego.

Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?

Zakres działań Urzędu Dozoru Technicznego jest bardzo szeroki, od nadzoru nad stanem urządzeń technicznych, poprzez prowadzenie rejestru tychże urządzeń, po przeprowadzanie szkoleń oraz egzaminów pracowników związanych z branżami urządzeń technicznych. Jeśli chodzi o szczegóły działalności UDT, można jego zadania i obszary działań opisać następująco:

 • sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi pod ten dozór (przeprowadzanie badań, dozorowanie napraw oraz modernizacji pojazdów);
 • certyfikacja - sprawdzanie oraz potwierdzanie właściwych standardów spełnianych przez urządzenia czy osoby ( w przypadku UDT zajmuje się on certyfikacją zarówno systemów zarządzania, wyrobów, osób, zgodności elementów - oznakowanie CE);
 • szkolenia - Urząd Dozoru Technicznego zatrudnia wykształconą kadrę techniczna, która samodzielnie opracowuje i przygotowuje materiały szkoleniowe dla przyszłych pracowników w branżach związanych z dozorem technicznym. Ale to nie wszystko, UDT przeprowadza także egzaminy, w celu potwierdzenia kwalifikacji pracowników oraz konferencje, na których chętnie przekazuje wiedzę z zakresu dozoru technicznego;
 • rozwój - pracownicy UDT dbają o regularne wdrażanie nowych technologii, metod badawczych oraz wszelkich innowacji, które mają na celu usprawnienie pracy urządzeń dozoru technicznego oraz sprawowania nadzoru nad nimi.

Ponadto Urząd Dozoru Technicznego pełni także wiele innych ról i zadań - przeprowadza badania i testy, zajmuje się zagadnieniami z zakresu elektromobilności w Polsce czy dba o środowisko, wdrażając i nadzorując przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych.
Jednak z punktu widzenia przedsiębiorców oraz właścicieli magazynów, najważniejsze są przepisy dotyczące objętych dozorem technicznym wózków widłowych.

Jakie urządzenia są objęte dozorem technicznym?

jakie-urzadzenia-sa-objete-dozorem-technicznym

Ustawodawstwo określa nie tylko, co to jest UDT, ale także jakie urządzenia podlegają pod nadzór UDT. Określa je jasno Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Do takich urządzeń zalicza:

 • urządzenia ciśnieniowe;
 • urządzenia bezciśnieniowe;
 • urządzenia do odzyskiwania par paliwa
 • oraz najbardziej interesujące nas - urządzenia transportu bliskiego.


Do urządzeń transportu bliskiego ( w skrócie nazywanych UTB) zalicza się natomiast:

 • suwnice;
 • wciągniki i wciągarki;
 • żurawie (wieżowe, szybkomontujące, stacjonarne, samojezdne, przenośne);
 • układnice;
 • różnego typu dźwigniki;
 • podesty ruchome przejezdne, wiszące, ruchome masztowe oraz załadowcze;
 • ruchome schody oraz chodniki;
 • urządzenia do przemieszczania niepełnosprawnych;
 • dźwigi budowlane i osobowe;
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe (karuzele, diabelskie młyny);

i w końcu - wózki jezdniowe podnośnikowe.

Jeśli chodzi o urządzenia podlegające pod dozór techniczny, to UDT określa dokładnie ich definicje, podstawy prawne do ich wykorzystania, tryby postępowania oraz wymaganą w przypadku urządzeń dokumentację. Ponadto ustala warunki uzyskania zezwolenia na eksploatację pojazdu, określa jej warunki a także wyznacza terminy i rodzaje badań, jakim podlega sprzęt.

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe to jedne z urządzeń podlegających pod nadzór UDT. Do tej kategorii zalicza się pojazdy z napędem (elektrycznym lub spalinowym dowolnego rodzaju), wykorzystywane w transporcie bliskim oraz magazynowym. Zastosowanie znajdują przede wszystkich w pracach polegających na załadunku, rozładunku oraz transporcie ładunków.
Należą do nich:

wozki-jezdniowe-podnosnikowe


Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiliśmy Wam odpowiedź na pytanie ?co to jest UDT?, opisaliśmy historię działalności tej instytucji, a także przedstawiliśmy jej główne zadania. Mamy nadzieję, że powyższy tekst pozwoli Wam jeszcze lepiej zrozumieć strukturę oraz funkcjonowanie Urzędu Dozoru Technicznego.
Pamiętajcie również, że obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych wymaga uprawnień! O tym jak je zdobyć dowiecie się w artykule: "Szkolenia na wózki widłowe - czym kierować się przy ich wyborze"?