Jak odczytać diagram udźwigu wózka widłowego? To nie takie trudne!

Jak odczytać diagram udźwigu wózka widłowego? To nie takie trudne!  - 

W poprzednich artykułach odnosiliśmy się do tego, co to jest UDT oraz jak zdobyć uprawnienia UDT na wózki widłowe. W dzisiejszym artykule przedstawimy informację dotyczące diagramu udźwigu wózka widłowego. W jaki sposób naturalnie połączone są te tematy? Otóż, nie ma możliwości uzyskania uprawnień UDT na wózki bez znajomości metody odczytywania diagramu udźwigu.

Diagram udźwigu a udźwig nominalny

Diagram udźwigu to informacja, przedstawiona w formie tabelki lub wykresu, znajdującego się zawsze zarówno w dokumentacji urządzenia, jak i na jego powierzchni. Są to indywidualne wyliczenia dla każdego modelu pojazdu unoszącego, które zawierają informację o udźwigu nominalnym.

Czym jest udźwig nominalny?

Udźwig nominalny stanowi określoną przez producenta maksymalna wagę ładunku, jaka może zostać uniesiona przez dany wózek widłowy na określoną wysokość. W przypadku obliczenia udźwigu nominalnego należy pamiętać o zachowaniu prawidłowego, wskazanego środka ciężkości, określonego również w diagramie udźwigu wózka.

Jak wyznaczyć środek ciężkości w wózku widłowym?

jak wyznaczyć środek ciężkości ładunku


Wyznaczenie środka ciężkości ładunku nie jest wcale, jak sądzą niektórzy, trudnym zadaniem! W celu jego określenia należy długość pojedynczej widły podzielić przez dwa, gdyż tzw. "środek ciężkości ładunku" znajduje się dokładnie w połowie długości widły, odmierzanej od czoła wideł.

Jak odczytać diagram udźwigu wózka widłowego?

Diagram udźwigu wózka widłowego pozwala na określenie dwu bardzo istotnych, z punktu widzenia operatora wózka widłowego, wartości:

  • Pierwsza z nich to maksymalna wysokość unoszenia ładunku o konkretnej wadze. Wyznacza się ją posiadając wiedzę dotyczącą wagi ładunku oraz środka jego ciężkości. Dzięki tym dwóm danym z łatwością można określić jaka jest wysokość, na którą wózek może bezpiecznie unieść swój ładunek.
  • Druga z wartości, dotyczy odwrotnej sytuacji - w której podana jest wysokość na jaką należy unieść ładunek oraz jego środek ciężkości - nie jest natomiast określona dopuszczalna masa ładunku.


Dlaczego umiejętne odczytywanie diagramu udźwigu wózka widłowego jest tak istotne? Wyobraźcie sobie sytuację, w której nadmiernie ciężki ładunek zostaje uniesiony na zbyt dużą wysokość. Co wtedy może się stać? Przede wszystkim, najbardziej prawdopodobny scenariusz mówi, iż wózek widłowy może utracić swoją stateczność, czyli inaczej równowagę. Następstwa mogą być opłakane w skutkach, np.:

  • przewrócenie się wózka widłowego (uszkodzenie wózka/ładunku/ operatora, innego wyposażenia magazynu);
  • upadek ładunku z dużej wysokości (oraz uszkodzenie/całkowite zniszczenie ładunku);
  • upadek ładunku z dużej wysokości - stworzenie zagrożenia zdrowia i życia dla pracowników;
  • uszkodzenie masztu wózka widłowego (np. wygięcie, odkształcenie, uszkodzenie układu podnoszenia).

Jak widać, odczytywanie danych z diagramu udźwigu wózka jest bardzo istotne i nie może przebiegać nieprawidłowo.

Odczytywanie wartości z diagramu udźwigu wózka- przykłady


1.Na poniższym przykładowym diagramie wózka widłowego widać zamieszczone dane. Mając ładunek o masie 1300 kg i środku ciężkości 700 mm - z diagramu można odczytać, iż maksymalna wysokość, na jaką można unieść ładunek o tej masie przy użyciu tego pojazdu to 3000 mm, czyli 3 metry.

przykładowy diagram udźwigu wózka widłowego - 1

2.Drugi przykład to sytuacja, gdy regały magazynowe, na których trzeba umieścić towar mają wysokość 2 metrów, a odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wynosi 1000 mm. Na podstawie diagramu można wywnioskować, iż unoszony i umieszczany na tej wysokości regale ładunek nie może mieć wagi większej niż 900 kg (o ile oczywiście, jest to również zgodne z możliwościami wspomnianego regału).

przykładowy diagram udźwigu wózka - 2

Diagram udźwigu wózka - pytania egzaminacyjne

Pytania dotyczące diagramu udźwigu wózka widłowego to ważny element, pojawiający się zawsze na teoretycznym egzaminie UDT na wózki widłowe, bez względu czy egzaminowany ubiega się o uprawnienia na wózki widłowe spalinowe czy wózki widłowe wysokiego składowania. Nie można zdać egzaminu UDT, bez umiejętności odczytywania danych z diagramu.

Poniżej prezentujemy prezentujemy przykładowe pytania dotyczące udźwigu wózka. Przy niektórych przydać się może dobra znajomość tabliczki mnożenia:

1.Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
a) mm
b) Pa
c) kg
d) mth

2.Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
a) na tabliczce znamionowej
b) w instrukcji eksploatacji pojazdu
c) na urządzeniu technicznym
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

3.Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
a) dokumentacji przewozowej oraz magazynowej
b) przeliczając, przy uwzględnieniu ciężaru właściwego i objętości
c) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

4.Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
a) 1100 kg
b) 1000 kg
c) 900 kg
d) 800 kg


5.Masa netto 1000 l wody wynosi:
a) 1000 kg
b) 100 kg
c) 10 000 kg
d) 900 kg


6.Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
a) łącznik STOP
b) podpory
c) kabina wózka i pas bezpieczeństwa
d) przeciwwaga
Część zadań może także polegać na odczytaniu danej wartości (maksymalna waga ładunku lub wysokość podnoszenia) z przykładowego diagramu wózka widłowego.

diagram udźwigu wózka widłowego

Podsumowanie

W powyższym artykule udzieliliśmy kompleksowej odpowiedzi na pytanie, jak czytać tabelę udźwigu wózka widłowego, czyli inaczej diagram), a ponadto przedstawiliśmy terminy takie jak: udźwig nominalny czy środek ciężkości. Na koniec zaprezentowaliśmy przykładowe pytania na egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, dotyczące udźwigu wózka widłowego .
Prawidłowe odczytywanie danych z diagramu i stosowanie się do jego wskazań jest konieczne dla bezpiecznej i właściwej obsługi wózków widłowych.