Jak powinno odbywać się bezpieczne sztaplowanie?

Jak powinno odbywać się bezpieczne sztaplowanie?  - 

Jak przebiega proces sztaplowania?

Proces sztaplowania to nic innego jak układanie ładunków czy palet jednakowych rozmiarów w sposób piętrowy/ warstwowy jedna na drugiej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Sztaplowanie rozpoczyna się już od pobrania ładunku z ciężarówki lub innego miejsca (np. prosto z linii produkcyjnej) i przetransportowania go w miejsce składowania. Następnie ważne jest prawidłowe rozmieszczenie towarów, w tym celu czasem trzeba unieść je i umieścić na innych ułożonych już uprzednio paletach lub na regale.

Z punktu widzenia prawidłowego składowania, bardzo istotne jest aby:

  • towary na palecie ułożone były warstwowo i równo, nie wystając poza zarys palety
  • palety układane były w sposób przemyślany i zorganizowany, tak aby ich ułożenie było stabilne, a jednocześnie w łatwy i szybki sposób można je było pobrać ponownie.

Jakie urządzenia wykorzystuje się do sztaplowania?

Zazwyczaj sztaplowanie wymaga dużego udźwigu oraz wysokości unoszenia, właśnie dlatego w tym celu wykorzystuje się efektywne i wydajne wózki widłowe. Mianem sztaplarek określa się przede wszystkim czołowe wózki widłowe elektryczne oraz z napędem spalinowym.

Są one najbardziej skuteczne do przewożenia ciężkich ładunków, a jednocześnie na tyle niewielkie i kompaktowe, iż nie potrzebują zbyt wiele miejsca do poruszania się, skręcania czy wykonywania manewrów.

Jakie urządzenia poza tradycyjnymi sztaplarkami przydają się jeszcze do wykonywania czynności związanych ze składowaniem ładunków:

  • wózki boczne czterokierunkowe,
  • wózki widłowe terenowe,
  • wózki widłowe wysokiego składowania (jednak tylko i wyłącznie do składowania palet w magazynach czy hurtowniach).

Przy obsłudze palet sprawdzają się także np. wózki paletowe elektryczne z masztem czy niewielkie wózki transportowe.

Składowanie ładunków

Zasady bezpieczeństwa podczas sztaplowania

By bezpiecznie sztaplować, ważne jest przestrzeganie zarówno instrukcji obsługi wykorzystywanych urządzeń, ale także zasad BHP oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa, ustalonych w danej firmie.

Podstawą, bez której nie może w ogóle odbywać się sztaplowanie jest zapewnienie uprawnień UDT na wózki widłowe dla operatorów urządzeń oraz zarejestrowanie sztaplarek w Urzędzie Dozoru Technicznego. Bez dopilnowania tych czynności transport w ogóle nie ma racji bytu i odbywa się nielegalnie.

Kolejnym ważnym aspektem jest dostosowanie miejsca pracy do wykorzystania urządzeń transportujących i stworzenie im odpowiednich warunków. W tym m.in.:

  • wyznaczenie dróg transportowych,
  • stabilne przymocowanie regałów,
  • określenie miejsc składowania oraz rodzaju składowania,
  • wyznaczenie kolejnych stanowisk, miejsc rozładunku, systemu przepływu produktów,
  • przygotowanie miejsca ładowania, postoju i garażowania.


Ponadto, należy również pamiętać o zapewnieniu sztaplarkom regularnych przeglądów (może za nie odpowiadać konserwator lub serwis wózków widłowych).
Wszystkie powyższe elementy są bardzo ważne, dla zachowania bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu procesu składowania ładunków.

bezpieczne sztaplowanie

Bezpieczne sztaplowanie - podsumowanie

Zadbaj o to, aby sztaplowanie w Twojej firmie przebiegło prawidłowo oraz bezpiecznie wykorzystując dobrej jakości, wydajne urządzenia, takie jak wózki widłowe elektryczne lub wózki widłowe spalinowe w naszej ofercie.
Pamiętaj, że układanie palet przy pomocy wózków widłowych jest skomplikowaną i wymagającą precyzji czynności, która powinna być wykonywana jedynie przez uprawnione do tego osoby.