Kompletacja zamówień - jak przebiega proces kompletacji w magazynie?

Kompletacja zamówień - jak przebiega proces kompletacji w magazynie?  - 

W poprzednim artykule na naszym blogu przedstawiliśmy Wam to, jak krok po kroku przebiega proces sztaplowania i jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas składowania ładunków. Dziś, tematem naszych rozważań będą metody kompletacji oraz związane z nimi zagadnienia. Na początek, zacznijmy jednak od dokładnego wyjaśnienia terminu "kompletacji".

Czym jest kompletacja zamówień?

Kompletacja zamówień stanowi złożony proces, polegający na przygotowaniu (wyszukaniu oraz pobraniu) zamówionych przez klienta towarów, w celu spakowania oraz złożenia ich w gotowe zamówienie, wydawane później do wysyłki.

Kompletacja może polegać zarówno na połączeniu w jedno zamówienie towarów tego samego typu, jak i całkowicie różnych produktów (o odmiennych gabarytach, wadze itp.). Tego typu kwestie uzależnione są tylko i wyłącznie od zamówienia klientów oraz rodzaju składowanych towarów, dostępnych w ofercie magazynu.

Optymalna kompletacja zamówień polega na przygotowaniu zamówień do wysyłki w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów energii.

Metody kompletacji

metody kompletacji zamowień

Choć kompletacja zamówień wydawać się może prostą i nieskomplikowaną nadmiernie czynnością, to wyróżnia się kilka różnych metod, w jaki może odbywać się ten proces. A każda z nich uzależniona jej od czynników takich jak:

 • realizacja zadania przez magazyniera/operatora,
 • sposób składowania ładunków,
 • stopień automatyzacji przedsiębiorstwa.

Najczęściej jednak kompletację dzieli się według systemów kompletacji określanych potocznie:

 • "człowiek do towaru"
 • i "towar do człowieka".

Poniżej wyjaśniamy na czym polegają te dwie metody.

Kompletacja - człowiek do towaru

Powyższa metoda kompletacji zamówień polega na tym, że osoba odpowiedzialna za przygotowywanie zamówień, przemieszcza się po magazynie w celu zgromadzenia produktów określonych na liście. Może się to odbywać na różne sposoby oraz z wykorzystaniem sposobów kompletacji, takich jak:

 • Pick and pack - operator, korzystając z zamówienia w wersji papierowej lub elektronicznej, gromadzi po kolei wszystkie produkty w strefie pakowania,
 • Pick by light - jest to wygodna metoda kompletacji, która ułatwia wyszukanie wymienionych w zamówieniu towarów poprzez zapalenie się nad nimi lampki.
 • Put to light - podświetlane ekrany wykorzystywanych urządzeń transportowych, wskazują gdzie znajdują się produkty z zamówienia oraz dokąd należy je przetransportować.

system kompletacji
Najczęściej wykorzystywaną w niewielkich magazynach, a jednocześnie najtańszą metodą jest Pick and pack, dwie kolejne wymagają większego stopnia zautomatyzowania magazynu. Wiąże się to z jednej strony z większym nakładem kosztów, z drugiej jednak ułatwia i usprawnia proces kompletacji zamówień w magazynie.

Kompletacja - towar do człowieka

Jeśli mowa o zautomatyzowanych rozwiązaniach magazynowych, to metoda kompletacji określana mianem "towar do człowieka" oddaje je w pełni. Dlaczego? W tym systemie, to nie człowiek zajmuje się kompletacją i pobraniem właściwych towarów, a przesyłka powstaje w sposób całkowicie mechaniczny. Może się to odbywać na dwa sposoby:

 • przy wykorzystaniu robotów transportujących ładunki,
 • przy użyciu pasa transmisyjnego.

Tego typu systemy wykorzystuje się przede wszystkim w magazynach zajmujących się ściśle sprecyzowanym, niewielkim zakresem asortymentu lub wielkogabarytowymi elementami.

zautomatyzowany system kompletacji

Jak optymalizować kompletację?

Krótki czas kompletacji to szybsze wydanie zamówienia z magazynu. Współcześnie, gdy wiele sklepów internetowych oraz dostawców wśród swoich atutów wymienia szybki czas wysyłki, kwestia sprawnie przebiegającej kompletacji zamówień nie może pozostać na drugim planie i warto o nią odpowiednio zadbać.
W tym celu bardzo istotne jest:

 • przemyślane zaprojektowanie przestrzeni magazynowej,
 • wygodne rozmieszczenie regałów magazynowych,
 • wybór najlepszego dla przechowywanych towarów systemu składowania,
 • zapewnienie wydajnych urządzeń ułatwiających kompletację,
 • zagwarantowanie odpowiedniej rotacji produktów.

A także ustalenie na terenie magazynu jednej obowiązującej metody kompletacji, która powinna być od razu przedstawiana nowym pracownikom, w celu uniknięcia pomyłek oraz błędów.

Urządzenia do kompletacji zamówień

urządzenia do kompletacji

Zautomatyzowane magazyny wykorzystują do kompletacji przede wszystkim mechaniczne rozwiązania, które ułatwiają im usprawnienie procesu przygotowania zamówień. Jednak mniejsze przedsiębiorstwa, których nie stać na tego typu rozwiązania, zaopatrują się w urządzenia transportujące oraz magazynowe. Należą do nich przede wszystkim:

a w przypadku kompletacji niektórych zamówień (np. na składach budowlanych czy ogrodniczych) przydatne mogą być również wózki widłowe spalinowe (w tym terenowe). Najbardziej istotne jest to, aby wózki do kompletacji były dopasowane zarówno do warunków magazynowych, jak i do specyfiki transportowanych towarów.

Podsumowanie

Kompletacja zamówień to niezwykle istotny proces, który ma wpływ na to, jak będzie przebiegało magazynowanie oraz wydawanie towaru. Od prawidłowej rotacji produktów oraz skutecznej i prawidłowej kompletacji w dużej mierze zależy zadowolenie klientów (lub kontrahentów) z szybkości świadczonych przez magazyn usług. Warto zatem zadbać, aby operacje logistyczne i kompletowanie były prawidłowo rozplanowane i wykonywane sprawnie oraz kompleksowo.