Jak wygląda egzamin na wózki widłowe? Tych popularnych błędów unikaj!

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe? Tych popularnych błędów unikaj!  - 

Egzamin na wózki widłowe jest ostatnim elementem prowadzącym do uzyskania uprawnień operatora wózków. Odbywa się on po ukończeniu stosownego szkolenia na wózki widłowe. Poprzedzić go muszą koniecznie badania lekarskie (m.in. psychotesty oraz ogólne badania oceniające stan zdrowia kursanta), zajęcia praktyczne oraz teoretyczne a często także wewnętrzny egzamin w ośrodku szkoleniowym, sprawdzający czy przyszły operator jest już gotowy do podejścia do właściwego egzaminu przed komisją UDT. Według obecnych stawek (na styczeń 2018) koszt egzaminu na wózki widłowe wynosi niewiele ponad 150zł.
Jak wygląda egzamin na wózki widłowe i jakie są błędy, które najczęściej popełniają kursanci? Poniżej zaprezentujemy odpowiedzi na te pytania, mając nadzieję, że wielu z tych błędów uda się zapobiec.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części - teoretycznej, gdzie sprawdzana jest wiedza kursanta oraz praktycznej, która ma na celu ocenę umiejętności prowadzenia i manewrowania wózkiem. Na każdą z tych części przeznaczone jest ok 60 min, choć szczególnie w przypadku części teoretycznej zwykle ten czas nie jest w pełni wykorzystywany.

  • część teoretyczna - każdy egzaminowany otrzymuje od komisji Urzędu Dozoru Technicznego zestaw 5 losowych pytań2 pytanie dotyczą ogólnego zakresu wiedzy na temat wózków widłowych, natomiast kolejne 3 tyczą się kategorii uprawnień, jakie chce uzyskać egzaminowany. Aby zaliczyć pozytywnie tę część egzaminu warto: po pierwsze - solidnie się przygotować, po drugie - przeszukać internet w celu znalezienia przykładowych pytań i odpowiedzi na egzamin UDT. Prawidłowa odpowiedź na jedno z dwóch pytań ogólnych i dwa z trzech pytań specjalistycznych uprawnia do przejścia do drugiej - praktycznej części egzaminu na wózki widłowe.
  • część praktyczna - wiele osób zastanawia się jak wygląda egzamin na wózki widłowe w części, w której trzeba wykazać się praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Z pewnością ta część egzaminu wymaga płynnego i sprawnego poruszania się wózkiem widłowym po placu czy hali, umiejętności wykonania slalomu między pachołkami oraz wykonywania manewru podnoszenia i opuszczania towarów. Ze względu na charakterystyczny sposób poruszania się wózków widłowych, niemożliwe jest zaliczenie tej części egzaminu bez wcześniejszego przygotowania się i spędzeniu minimum kilku godzin na wózku widłowym (np. z serii elektrycznych wózków widłowych Manitou, które idealnie nadają się nawet do wielogodzinnej pracy).

Część praktyczna egzaminu na wózki widłowe

Gdy już wiadomo, jak wygląda egzamin na wózki widłowe, można przejść do drugiej części - czyli listy najpopularniejszych błędów popełnianych przez kursantów podczas egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Tych błędów unikaj na egzaminie na wózki widłowe!

Jak każdy egzamin i test, tak i egzamin na wózki widłowe może wiązać się ze stresem oraz zdenerwowaniem. W takich sytuacjach, człowiek staje się bardziej roztargniony, działa chaotycznie, a niestety nierzadko popełnia też banalnie proste błędy, których nie potrafi później racjonalnie wyjaśnić.
Oto lista popularnych błędów, których należy wystrzegać się na egzaminie na wózki widłowe:

1. Brak uiszczenia opłaty

Zapisując się na kurs na wózki widłowe, koniecznie dowiedz się, czy w cenie kursu zawarta jest także opłata egzaminacyjna. Jeśli nie, musisz tę kwotę dopłacić osobno. Bez jej uiszczenia nie możesz podchodzić do egzaminu. Ważne również aby wniosek (dołączony do opłaty) wypełnić starannie i czytelnie DRUKOWANYMI literami.

Egzamin przed Komisją UDT wymaga opłacenia

2. Nieprzygotowanie do egzaminu

Nie wiesz jak wygląda egzamin na wózki widłowe ale myślisz, że "jakoś to będzie"? Lepiej pożegnaj się z tą myślą! Wiedza teoretyczna, którą powinieneś przyswoić opiera się m. in. na informacjach dotyczących Urzędu Dozoru Technicznego (czym jest, czym się zajmuje, jakie są formy jego dozoru itd.), znajomości ustaw i rozporządzeń dotyczących transportu bliskiego, budowy tradycyjnej sztaplarki (czyli czołowego wózka elektrycznego lub spalinowego wózka widłowego), diagramów udźwigu. Są to tylko wybrane elementy, które trzeba znać, przystępując do części teoretycznej egzaminu na wózki widłowe.

3. Brak przygotowania do jazdy

Nie chodzi tu o brak umiejętności, ale o brak sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed przystąpieniem do części praktycznej egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

4. Niezapięcie pasów

Jest to jeden z najbardziej popularnych błędów popełnianych podczas egzaminu na wózki widłowe. Niezapięcie pasów bezpieczeństwa (tak samo jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy) skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu z negatywnym wynikiem.

Niezapięte pasy = niezdany egzamin

5. Nieprawidłowe ruszanie

Czynnikiem dyskwalifikującym egzaminowanego już na wstępie jest poruszanie się wózkiem widłowym bez uniesienia wideł do pozycji transportowej.

6. Wykonywanie dwóch czynności na raz

Niedopuszczalne jest, aby operator wózka widłowego wykonywał dwie czynności w jednym momencie - np. poruszanie się wózkiem w przód lub tył z jednoczesnym podnoszeniem bądź też opuszczaniem ładunku.

7. Wychylanie się poza wózek

Ze względów bezpieczeństwa, operator wózka nie może wychylać się poza obrys pojazdu.

8. Nieprawidłowe wysiadanie

Bardzo ważne jest (nawet jeśli brzmi to dość zabawnie), aby po zakończeniu manewrów prawidłowo? wysiąść z wózka. Wózek widłowy należy prawidłowo opuścić, wychodząc z niego tyłem.

Pomimo iż wiele z tych błędów może wydawać się oczywistymi, są to naprawdę najczęściej popełniane pomyłki podczas egzaminu przed Komisją UDT. Bardzo ważne jest przygotowanie oraz świadomość tego, jak wygląda egzamin na wózki widłowe w kolejnych etapach.

Z nami dowiesz się, jak wygląda egzamin na wózki widłowe

Na zakończenie - krótkie podsumowanie:
Egzamin na wózki widłowe zdaje się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składającą się z dwóch osób. Pytania w części teoretycznej są wybierane losowo przez egzaminowanego, natomiast w części praktycznej - zadania do wykonania zależą wyłącznie od decyzji egzaminatorów. Udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 z 5 pytań oraz zaliczenie prawidłowo wszystkich manewrów skutkuje zaliczeniem egzaminu na wózki widłowe i uzyskanie stosownych uprawnień operatora.