samodzielna-wymiana-butli-gazowej-w-wózku-widłowym

Samodzielna wymiana butli gazowej w wózku widłowym - jak to zrobić?  - 

W poprzednim artykule na blogu pod lupę wzięliśmy gaz do wózków widłowych. Operatorom wózków widłowych napędzanych gazem LPG może przydarzyć się sytuacja, w której konieczna będzie wymiana butli gazowej. Dlatego właśnie dziś przypominamy, jak to zrobić.

Proces wymiany butli jest dodatkowym elementem, którego kursanci szkoleń na wózki widłowe oraz konserwatorzy urządzeń uczą się w trakcie odbywania nauki w centrach szkoleniowych. Każdorazowo potwierdzeniem zdobytych umiejętności musi być zaświadczenie uzyskiwane dopiero po zaliczeniu egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym nie musi leżeć zawsze po stronie operatora urządzenia. Jeżeli nie posiada on stosownych uprawnień i nie odbył szkolenia z wymiany butli, czynnością tą powinien zająć się zakładowy konserwator wózków widłowych (lub inny operator, który odbył szkolenie z tego zakresu).

Kiedy w butli brakuje gazu?

Jak rozpoznać, że w butli zaczyna brakować gazu? Symptomy są dość oczywiste. Należą do nich przede wszystkim: całkowity brak lub zanikanie mocy silnika, nagłe gaśnięcie pojazdu oraz problemy z jego odpaleniem, a w nowoczesnych wózkach widłowych - zapalenie się na pulpicie kontrolki informującej o niewielkiej ilości gazu w butli gazowej.

Są to jasne sygnały oznaczające konieczność wymiany butli gazowej w wózku widłowym, gdyż w przeciwnym przypadku dalsza praca na urządzeniu będzie kompletnie niemożliwa.

Jak przystąpić do wymiany butli gazowej?

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym powinna odbywać się każdorazowo w bezpiecznych warunkach. Ważne, aby urządzenie, w którym miała być wymieniona butla zaparkować w wyznaczonym do tego w budynku miejscu. Powinno być ono zadaszone i odporne na działanie warunków atmosferycznych, ale jednocześnie dobrze wentylowane (w końcu wózki gazowe należą do kategorii wózków widłowych spalinowych).

Ponadto, miejsce przeznaczone na wymianę butli gazowych w wózkach widłowych powinno znajdować się daleko od wszelkich miejsc z łatwopalnymi produktami.

Pracownik przystępujący do wymiany butli powinien posiadać bezpieczny roboczy uniform oraz obuwie. Niezbędne jest również założenie rękawic ochronnych na dłonie.

Wymiana butli gazowej w wózku widłowym - instrukcja

wymiana butli gazowej w wózku

Rozpoczynając wymianę butli gazowej, po zaparkowaniu wózka widłowego należy na miejsce wymiany dostarczyć także nową, pełną butlę gazową. Istotne, aby posiadała ona tabliczkę fabryczną ze wszystkimi niezbędnymi danymi (o tym, jakie to dane piszemy w tekście "Bierzemy pod lupę...gaz do wózków widłowych").

Pierwszym etapem, by wymienić butlę gazową jest odłączenie elastycznego przewodu od zaworu butli gazowej - w tym celu konieczne będzie przekręcenie nakrętki przewodu elastycznego, a następnie odpięcie zatrzasków, które przytrzymują zużytą butlę.

Kolejnym krokiem jest delikatne wyciągnięcie niepotrzebnej, pustej butli. Bardzo ważne jest tutaj, by pamiętać o tym, aby zakręcić zawór dopływu gazu.

Następnie powinno nastąpić usunięcie zaślepki z nowej butli i ulokowanie jej w pozycji leżącej, w miejsce starego zbiornika. Nowa butla powinna zostać zabezpieczona zatrzaskami. Po jej umiejscowieniu, należy dokręcić nakrętkę na przewodzie elastycznym do zaworu butli gazowej. W ten sposób wymiana butli gazowej zostaje zakończona.

Opcjonalnie, po zakończeniu wszystkich czynności, warto również sprawdzić szczelność butli i instalacji. W tym celu konieczne jest skorzystanie z pomocy detektora gazu lub specjalnego preparatu.

Jak przechowywać butle do wózków widłowych

W tym miejscu warto wspomnieć, iż istotne jest nie tylko zapewnienie bezpiecznego miejsca, w którym wymieniane są butle gazowe, ale również odpowiedniego miejsca do ich prawidłowego przechowywania. Jak powinno ono wyglądać?

Miejsce do przechowywania butli gazowych musi spełniać wymogi przeciw pożarowe. Konieczne jest również wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem, która powinna wynosić:

  • 1 m - na przestrzeni otwartej
  • 2 m - na przestrzeni zamkniętej.

Butli gazowych nie wolno przechowywać także w pobliżu źródeł ciepła, żywności, miejsc postojowych i parkingowych dla urządzeń z mechanicznym napędem - takich jak wózki widłowe elektrycznewózki terenowe czy magazynowe wózki widłowe.

Podsumowanie

butle gazowe do wózków widłowych

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy jak prawidłowo i bezpiecznie wymieniać butle gazowe. Ta prosta czynność uczona jest jeszcze w trakcie szkolenia na wózki widłowe oraz szkoleń konserwatorskich.

Należy pamiętać, aby odpowiednio składować zarówno pełne, jak i puste butle gazowe, tak aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych pojazdów czy pracowników.