Serwis Manitou

Serwis Manitou

Umowa full serwis – Rozszerzona Gwarancja

  • Gwarancja na sprzęt do 60 miesięcy lub 5000 mth
  • W przypadku niesprawnych części/lub wad produkcyjnych - przyjazd serwisanta, robocizna i wymiana części (Określona liczba wizyt serwisantów może zostać przyjęta w zależności od czasu obowiązywania Twojej umowy lub kraju)
  • Wykwalifikowany personel zapewnia nadzór Twojego sprzętu.

UMOWA FULL SERWIS:


Full Service (FS) jest kompleksową umową, która obejmuje w swym zakresie serwis, wykonywanie przeglądów, jak i napraw wózków. Zarówno części, jak i robocizna rozliczana jest w ramach stawki za jej świadczenie, co oznacza, że obejmuje cały serwis Manitou.

W Umowach Wynajmu Długoterminowego zakres Full-Serwisu rozszerzony jest o badania UDT, które są po naszej stronie.

FS zawiera (chyba, że uzgodniono inaczej):

Konserwację

Prewencyjna konserwacja świadczona zgodnie z zaleceniami producenta tak, by utrzymać sprzęt w jak najlepszym stanie technicznym.

Prewencyjna konserwacja zawiera:

     • Kontrolę stanu sprzętu.
     • Sprawdzenie działania urządzeń.
     • Niezbędne regulacje i smarowanie.
     • Po każdej usłudze wystawiany jest protokół serwisowy.


Wszystkie prace obsługowe dotyczące awarii, jak i napraw

Wszystkie prace, wykonywane podczas normalnych godzin pracy dotyczące konserwacji urządzeń, awarii, prac naprawczych są objęte umową.

Prace te zawierają:

     • Znajdowanie przyczyn awarii.
     • Naprawę wad i usterek, które zostały wykryte w trakcie kontroli prewencyjnej.
     • Naprawę wad i usterek zgłaszanych przez klienta.
     • Koszty podróży dla obsługi awarii, napraw, przeglądów.
     • Umowa w swym zakresie obejmuje koszty podróży.

Wszystkie części

     • Dostarczanie i wymiana części zamiennych potrzebnych do konserwacji, napraw sprzętu, w tym olejów, smarów, filtrów itd.

Serwis Manitou - korzyści

Serwis Manitou - Korzyści

  • Ochrona zgodnie z potrzebami Twojej działalności.
  • Asekuracja od nagłych wydatków na naprawy.
  • Najlepsze spożytkowanie maszyny (bez niechcianych postojów).
  • Korzystniejsza wartość maszyny w przypadku jej odsprzedania, książka serwisowa będąca w dyspozycji u koncesjonowanego sprzedawcy.