Jak i gdzie uzyskać duplikat uprawnień UDT?

Jak i gdzie uzyskać duplikat uprawnień UDT?  - 

Aktualne, ważne uprawnienia UDT to dla operatora wózka widłowego podstawowy wymóg, by móc obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe. Co jednak, gdy w wyniku niefortunnych zdarzeń operator nie może odnaleźć oryginału swoich uprawnień? Zobacz, w jaki sposób można uzyskać ich duplikat.

Jak powszechnie wiadomo, przepisy wprowadzone w 2019 nakazują każdemu operatorowi wózków widłowych uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne - określane inaczej jako uprawnienie na wózki widłowe. Dokument wydawany jest przez lokalny Urząd Dozoru Technicznego po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na wózki widłowe.

W poprzednim artykule wskazywaliśmy na to, jak sprawdzić ważność uprawnień UDT oraz jak je odnowić. Dziś wskażemy kolejny istotny problem, czyli co zrobić w przypadku zgubienia czy też zniszczenia dokumentu i gdzie udać się w sprawie wydania jego duplikatu.

Zgubione uprawnienia UDT – to się zdarza

Czy to dowód osobisty, prawo jazdy, karty bankowe czy innego rodzaju dokumenty - zgubienie lub zniszczenie oryginałów (oczywiście niecelowe) zdarza się stosunkowo dość często. Jak radzić sobie w takiej sytuacji? W przypadku zaświadczenia kwalifikacyjnego na wózki widłowe możliwe jest wydanie duplikatu dokumentu, co jest wygodnym rozwiązaniem, dzięki któremu nie jest konieczne ponowne zdawanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

W jakich sytuacjach można starać się o wydanie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego?

  • utrata (zgubienie) oryginału,
  • kradzieży,
  • w przypadku zniszczenia lub poważnego uszkodzenia dokumentu - np. takie, które uniemożliwia odczytanie danych,
  • nieprawidłowych danych na zaświadczeniu (np. literówki).

Jak uzyskać duplikat uprawnień na wózki widłowe?

opłata za duplikat uprawnień udt

W celu uzyskania duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego konieczne jest udanie się do oddziału UDT oraz złożenie wniosku o możliwość wydania zaświadczeń. Wtórnik certyfikatu może być wydany jednak tylko i wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego (nie może o niego wystąpić np. zakład pracy operatora), wyłącznie w oddziale, który pierwotnie egzaminował operatora.

Wniosek można pobrać online lub z siedziby UDT, a następnie należy złożyć go osobiście lub poprzez portal eUDT. Duplikat UDT w formie plastikowej karty wysyłany jest pocztą (listem poleconym) pod wskazany we wniosku adres. Czas realizacji to 1 do 2 tygodni.

Ile kosztuje duplikat uprawnień UDT?

Duplikat uprawnień na wózki widłowe nie jest bezpłatny. W sprawie wysokości opłat ostateczną decyzję co do wysokości kwoty ma Ministerstwo Gospodarki. Aktualnie wydanie duplikatu zaświadczenia to koszt 50 zł. Kwotę należy wpłacić na numer konta oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, w którym składa się wniosek. Ważne, aby w tytule przelewu wpisać: "Opłata za wtórnik certyfikatu - imię i nazwisko wnioskującego", a potwierdzenie dokonania płatności powinno być dołączone do wniosku o wydanie duplikatu uprawnień.

ile kosztuje duplikat uprawnień

Podsumowanie

Do obsługi urządzeń transportu bliskiego niezbędne jest posiadanie ważnych uprawnień na wózki widłowe. W przypadku ich uszkodzenia czy utracenia koniecznie należy złożyć w UDT wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego, ponieważ w przypadku kontroli konieczne jest przedstawienie oryginału dokumentu (a nie, kserokopii, czy uszkodzonego dokumentu).

Więcej ciekawych informacji na temat uprawnień UDT znajdziecie w artykułach: