Jakie są obowiązki operatora wózka widłowego? Zobacz, czego możesz wymagać

Jakie są obowiązki operatora wózka widłowego? Zobacz, czego możesz wymagać  - 

Jaki jest zakres obowiązków dla operatorów wózków widłowych? Czego można oczekiwać po pracownikach, którzy podejmują pracę na tym stanowisku? Jak wygląda zakres ich obowiązków? Czy każdy operator to także magazynier? Odpowiedzi na te pytania poznacie w naszym artykule.

Kto może być operatorem wózka widłowego?

By stać się operatorem wózka widłowego nie jest konieczne ukończenie kilkuletnich szkół, studiów ani nawet wielomiesięcznych szkoleń. Wymogów, które muszą spełniać potencjalni kandydaci jest niewiele, dlatego właśnie zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Wśród warunków, które muszą spełniać kandydaci na to stanowisko wymienia się:

 • pełnoletność (ukończony 18 r.ż),
 • pełnie sprawności psycho-ruchowej (potwierdzoną zaświadczeniem od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze operatora wózka jezdniowego),
 • wykształcenie podstawowe,
 • pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i zdobycie uprawnień operatorskich.

Osoba bez ważnych uprawnień nie może podejmować legalnie pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.

Uprawnienia

operatorzy wózków widłowych

Obecnie zdobycie uprawnień na wózki widłowe nie jest trudne. Wystarczy zgłosić się na kurs na wózki widłowe, a następnie pozytywnie zaliczyć egzamin organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z dwu części - teoretycznej oraz praktycznej, w której każdy egzaminowany musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Uprawnienia zdobywane w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu są terminowe. Oznacza to, że po upływie określonego czasu kończy się ich ważność i należy przedłużyć ich ważność. Przedłużenie ważności uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe jest darmowe, o ile wniosek złoży się w odpowiednim terminie oraz spełni się niezbędne wymogi.

Wymagania na stanowisku operatora wózka widłowego

Zatrudniając pracownika na stanowisko operatora wózka widłowego, warto wiedzieć, czego można od niego wymagać. Szczegółowy zakres obowiązków można także omówić na rozmowie kwalifikacyjnej lub zapisać w warunkach umowy. Jeśli jednak nie zostało to precyzyjnie określone, kierować się można ogólnymi założeniami.

Do obowiązków w pracy operatora wózka widłowego należą czynności związane z obsługą wózków jezdniowych (transport i składowanie ładunków), bieżący nadzór nad stanem technicznym wykorzystywanych maszyn oraz drobne prace konserwacyjne. Operator ma za zadanie także dbać o to, aby wózek był odpowiednio przygotowany do pracy (np. zatankowany w przypadku wózków widłowych spalinowych) a także odpowiada za bezpieczeństwo ładunków i innych pieszych wokół pracującego urządzenia.

Jakie są czynności operatora wózków widłowych przed rozpoczęciem pracy w trakcie jej wykonywania oraz po zakończeniu pracy?

Zacznijmy jednak od tego, jakie czynności operator wózka widłowego powinien wykonać przed odpaleniem widlaka. Przed przystąpieniem do pracy, każdorazowo pracownik powinien pokrótce sprawdzić stan techniczny urządzenia, by upewnić się, że w trakcie przerwy w pracy lub poprzedniej zmiany nie doszło do mechanicznego uszkodzenia. Koniecznie należy również przejrzeć książkę eksploatacji wózka widłowego, z której można pozyskać wiedzę o ewentualnych usterkach, nieprawidłowościach czy nawet naprawach, jakie miały miejsce od czasu ostatniego użycia maszyny.

Operator wózka widłowego zanim rozpocznie pracę powinien sprawdzić także poziom oleju oraz innych płynów, a także po krótce skontrolować poprawność działania poszczególnych układów.

W trakcie pracy szczególnie istotne jest aby przestrzegać instrukcji obsługi wózka widłowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie czynności powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem warunków (np. śliska nawierzchnia), temperatury otoczenia (praca w mroźni lub w pełnym słońcu) a także rodzaju transportowanych czy składowanych ładunków. Operator w swojej pracy powinien dbać nie tylko o powierzone mu towary, ale również o dobry stan techniczny pojazdu, na którym pracuje oraz bezpieczeństwo własne i wszystkich znajdujących się w pobliżu osób.

Co jeszcze należy do obowiązków operatora wózka po zakończonej zmianie w pracy? Przede wszystkim należy:

 • bezpiecznie zaparkować pojazd w wyznaczonym do tego miejscu,
 • sprawdzić poziom naładowania baterii w wózku widłowym elektrycznym,
 • upewnić się, że w trakcie pracy wózek nie uległ uszkodzeniu, nie ma żadnych wycieków itp.

Ponadto, po skończonej zmianie operator wózka widłowego powinien uzupełnić dokumentacje sprzętu, tak aby przekazać zmiennikowi czy też kolejnemu pracownikowi maksimum wiadomości o stanie technicznym maszyny.

Rozładunek i załadunek towarów

Jednym z najbardziej podstawowych zadań obejmujących obsługę wózków widłowych jest rozładunek i załadunek zamówień. W trakcie tej czynności operator opuszcza budynek, by bezpośrednio z ciężarówki pobrać towar a następnie dostarczyć go we wskazane miejsce. Transport poziomy odbywa się w różnych warunkach pogodowych z czym muszą się liczyć pracownicy, ale i właściciele firm, zapewniający odpowiednie warunki pracy.

Składowanie towaru przez operatora wózka widłowego

wózek widłowy wysokiego składowania

Składowanie czy transport pionowy przez wielu operatorów wózków widłowych określany jest jako trudniejsza czynność. Jednak nadal należy on do zakresu obowiązków pracowników obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe.

W składowaniu (szczególnie wysokim) korzysta się z maszyn o dużej wysokości podnoszenia - głównie wózków magazynowych takich jak: czołowe wózki elektryczne czy wózki widłowe wysokiego składowania. A operatorzy, posiadający stosowne uprawnienia, powinni bez problemu sprostać obsłudze każdego z tych urządzeń.

Naprawy i prace konserwacyjne – obowiązki operatora wózka widłowego

Praca operatora wózka widłowego to nie tylko jazda widlakiem, czy składowanie ładunków. Obowiązkiem każdego operatora jest bowiem również dbanie o stan techniczny - oczywiście na tyle, na ile pozwala mu wiedza, możliwości i kwalifikacje.

Skomplikowane naprawy czy usuwanie usterek to domena konserwatorów wózków widłowych oraz specjalistów z ekip serwisowych. Natomiast pierwszą osobą, która czuwa nad stanem technicznym wózka widłowego i ma z nim największą styczność jest oczywiście operator. To jego obowiązkiem jest sprawdzenie stanu technicznego urządzenia zarówno przed, jak i po skończonej zmianie pracy, wymiana butli gazowej, uzupełnienie płynów i olejów w zbiornikach, czy wymiana osprzętu.

Jakimi cechami musi odznaczać się operator wózków?

operator wózka widłowego

Jak już zaznaczyliśmy, każdy operator wózka widłowego musi posiadać odpowiednie predyspozycje. Poza oczywistymi: jak zdolności psychoruchowe i dobry stan zdrowia, istnieje szereg pomniejszych cech, którymi warto, żeby wykazywał się pracownik obsługujący widlaki. Osoba na tym stanowisku powinna odznaczać się:

 • zmysłem przestrzennym i doskonałą precyzją,
 • dobrą organizacją pracy,
 • umiejętnością szybkiej reakcji i pracy w stresie.

Ponadto, dobrze, jeśli taki pracownik ma chociaż minimalne pojęcie o kwestiach technicznych i tym, w jaki sposób działa wózek widłowy. Dzięki temu będzie w stanie w lepszy sposób wykonywać swoje codzienne obowiązki.

Drobne czynności magazynowe a operator wózka widłowego

A gdy już o codziennych obowiązkach mowa, to warto dokładnie określić to na czym polega praca operatora i czego można wymagać od pracowników na tym stanowisku. Podstawą są oczywiście zapisy zawarte w umowie o pracę, jednak bardzo często operatorzy w czasie wolnym od prowadzenia wózków widłowych zajmują się również prostymi pracami magazynowymi - liczenie towaru, kompletacja zamówień czy nawet niewielkie prace porządkowe - to wszystko zadania, które również może wykonywać operator. Szczególnie w zakładzie pracy, który jest mniejszy i nie obsługuje dużych ilości ładunków, bądź też przyjmowanie oraz wydawanie zamówień nie jest przewidziane na każdy dzień.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla operatora wózka widłowego

Tak samo jak w przypadku każdego innego stanowiska w przedsiębiorstwie, tak i dla operatorów wózków widłowych bardzo istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz spełnienie podstawowych zasad BHP. Pracodawca zobowiązany jest do:

 • właściwego przygotowania miejsca pracy - bezpieczna, wyrównana nawierzchnia; ograniczenie lub zniwelowanie progów, z którymi nie radzą sobie wózki widłowe; prawidłowe wytyczenie dróg magazynowych; odpowiednie oznaczenia itd.;
 • zapewnienia sprawnych pojazdów - każdy wózek widłowy musi być sprawny technicznie, posiadać ważny przegląd, być przystosowany do warunków pracy (np. trudne warunki pracy operatora wózka widłowego na zewnątrz mogę wymagać montażu zamykanej kabiny, która chroni przed opadami i wiatrem);
 • w kontekście roli operatora wózka widłowego - dostarczenie niezbędnych do pracy akcesoriów, sprzętu, np. odpowiedniego stroju roboczego, kasku itp.

Ponadto, spełniane i odpowiednio regulowane powinny być warunki pracy operatora - z uwzględnieniem przerw, urlopów czy zwolnień lekarskich.

Przyszłość zawodu operatora wózka widłowego

praca operatora wózka widłowego

Jak wygląda przyszłościowo zawód operatora wózka widłowego? Czy warto inwestować w kursy obsługi wózka widłowego? Czy w przyszłości może zabraknąć operatorów wózków jezdniowych?

W tym momencie przyszłość zawodu wygląda raczej stabilnie. Na rynku dostępnych jest aktualnie bardzo dużo zróżnicowanych szkoleń, które pozwalają w szybki sposób zdobyć wiedzę niezbędną do zdania państwowego egzaminu. Niegroźne są zatem braki kadrowe, ponieważ łatwe warunki zdobycia uprawnień wpływają na dużą liczbę osób z uprawnieniami operatorskimi. Czy może to skutkować przesytem rynku pracy, na którym pojawi się zbyt wielu operatorów? Również niekoniecznie. Stale wzrastająca liczba magazynów wpływa na tworzenie kolejnych miejsc pracy.

A już w następnym artykule na naszym blogu dowiecie się ile zarabia operator wózka widłowego i jakie koszty dodatkowe generuje zatrudnienie pracownika na to stanowisko.