Konserwacja wózków widłowych - przeglądy, terminy, dobre rady

Konserwacja wózków widłowych - przeglądy, terminy, dobre rady  - 

Kto odpowiada za konserwację wózków widłowych?

Za zachowanie właściwego stanu technicznego floty pojazdów odpowiedzialny jest w pierwszej kolejności przedsiębiorca - właściciel wózków widłowych. To on powinien zadbać zarówno o dopilnowanie formalności przy rejestrowaniu sprzętu, regularność przeglądów wózków widłowych zgodną z obowiązującymi wytycznymi oraz utrzymanie pojazdów w prawidłowej kondycji. Oczywiście, nie musi tego wszystkiego robić sam, może zlecić te czynności podlegającym mu pracownikom. Szczególnie w przypadku konserwacji wózków widłowych, do której wykonywania niezbędne są uprawnienia konserwatorskie.

Kto odpowiada za konserwację wózków widłowych?

Jakich uprawnień potrzebuje konserwator wózków widłowych?

Wózki jezdniowe unoszące to zaawansowane urządzenia, których naprawa wymaga znajomości i wiedzy na temat budowy urządzeń transportu bliskiego oraz umiejętności technicznych. Jednak sama wiedza oraz umiejętności nie wystarczą. Muszą one być jeszcze potwierdzone poprzez stosowny certyfikat - czyli uprawnienia konserwatora wózków widłowych. W celu ich otrzymania należy zdać państwowy egzamin potwierdzający kwalifikację.
Istnieją dwa poziomy uprawnień konserwatorskich:

 • IWJK - uprawnia do wykonywania czynności na wózkach jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem a także wózkach specjalizowanych;
 • IIWJK - uprawnia do konserwacji wyłącznie wózków jezdniowych podnośnikowych o mechanicznym napędzie, jednak już bez pojazdów specjalizowanych.

Jak wygląda egzamin na konserwatora wózków widłowych?

Egzamin na uprawnienia konserwatorskie, aby był ważny, musi być przeprowadzany przez komisję składającą się z przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego - państwowej instytucji odpowiedzialnej m.in. za nadzór nad urządzeniami transportu bliskiego.
Sam przebieg egzaminu odbywa się na terenie centrum szkoleniowego, trwa do 2. godzin i składa się z dwóch części:
1. Część teoretyczna - w jej trakcie należy odpowiedzieć na 10 pytań z zakresu wiedzy ogólnej i technicznej o pojazdach jezdniowych podnośnikowych.
2. Część praktyczna - polega na rozwiązaniu dwóch praktycznych zadań przygotowanych przez komisję. Co ważne - aby zaliczyć test obydwa zadania muszą zostać wykonane bezbłędnie.
Wynik egzaminu nie jest podawany do wiadomości bezpośrednio po zakończeniu testu. Egzaminowany uzyskuje go do 14 dni roboczych od dnia testu.

Kto może przystąpić do egzaminu?

O uprawnienia konserwatorskie może ubiegać się każda pełnoletnia osoba, bez względu na płeć. Warunkiem jest jednak posiadanie minimum zawodowego wykształcenia, a także przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania powyższej pracy i uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Konserwacja wózków widłowych w praktyce

Konserwacja wózków widłowych w praktyce

Każdy pojazd jezdniowy podnośnikowy podlega podlegający pod nadzór UDT musi być regularnie kontrolowany poprzez systematycznie przeprowadzane przeglądy wózków widłowych. Aby wynik przeglądów był pozytywny i urządzenie mogło zostać dopuszczone do dalszej eksploatacji należy dbać o jego prawidłowy stan techniczny i na bieżąco usuwać wszystkie ewentualne usterki czy awarie. Tym właśnie na co dzień zajmuje się konserwator wózków widłowych.
W praktyce do zadań na tym stanowisku należą:
- dbanie o poprawne funkcjonowanie mechanizmów napędowych oraz wszystkich układów w pojeździe;
- sprawdzanie stanu technicznego elementów sygnalizacyjnych oraz urządzeń sterujących;
- kontrola oświetlenia pojazdu;
- usuwanie bieżących usterek;
- wykonywanie przeglądów konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
- czuwanie nad ogólnym stanem urządzenia, tak aby jego użytkowanie przebiegało zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jak wygląda praca konserwatora wózków widłowych?

Nie każdy zakład pracy, w którym wykorzystuje się wózki, musi posiadać w swoich szeregach konserwatora. Zdarzają się liczne przypadki, gdy firmy (szczególnie te posiadające pojedyncze wózki widłowe) korzystają z pomocy samodzielnego konserwatora. Z jednej strony jest to wygodne rozwiązanie, gdyż nie wymaga zatrudnienia dodatkowego pracownika, z drugiej - w przypadku awarii trzeba się liczyć z koniecznością oczekiwania na dojazd konserwatora z zewnątrz.

Na co koniecznie zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę?

Szybko rozpoznana i naprawiona usterka nie musi prowadzić do większej awarii i przestoju pracy. Dlatego każdy z operatorów powinien zwracać natychmiast uwagę, na każdy niepokojący sygnał, który pojawi się w trakcie obsługi urządzenia.
Co powinno zaniepokoić:

 • wskaźnik temperatury oleju na czerwonym polu lub zapalenie się lampki w trakcie pracy;
 • zapalona lampka wskaźnika osadu;
 • gaśnięcie pojazdu lub brak możliwości uruchomienia go;
 • nieprawidłowości w procesie ładowania baterii w wózkach widłowych elektrycznych;
 • nadmierna emisja spalin lub zmiana koloru dymu w przypadku wózków widłowych spalinowych;
 • wycieki płynów z pojazdu;
 • pasek klinowy w złym stanie (rozciągnięty, uszkodzony);
 • wygięcie masztu;
 • problemy z hamowaniem;
 • zbyt niskie ciśnienie powietrza w kołach;
 • pęknięte czy przebite opony;
 • jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne.

W powyższych przypadkach, warto swoje wątpliwości jak najszybciej skonsultować z konserwatorem wózków widłowych. Jednak nie tylko wtedy potrzebna jest pomoc tego specjalisty, odpowiada on także za wykonywanie przeglądów wózków widłowych.

Przeglądy wózków widłowych

przeglądy wózków widłowych

Istnieją różne rodzaje przeglądów wózków widłowych. Wyróżnić można:
przeglądy codzienne - w formie oględzin, które powinny być wykonywane przez operatorów wózków widłowych przed i po zakończeniu pracy, w celu wykrycia ewentualnych usterek;
przeglądy okresowe - wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego, w zależności od formy nadzoru nad urządzeniem - raz na rok lub raz na dwa lata;
przeglądy konserwacyjne - przeprowadzane co 30 lub 60 dni (w zależności od rodzaju urządzenia lub zaleceń producenta) przez konserwatorów wózków widłowych.

Przegląd wózka widłowego a forma nadzoru

Terminy przeglądów okresowych  oraz konserwacyjnych zależą od formy nadzoru jaką objęte są wózki jezdniowe. Co oznacza, to w praktyce? Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia dwa sposoby dozoru urządzeń - pełny oraz ograniczony.
Dozorem pełnym objęte są:

 • wózki jezdniowe z wysięgnikiem;
 • wózki jezdniowe z wysięgnikiem i platformą unoszącą operatora razem z ładunkiem;
 • wózki podnośnikowe z napędem wyposażone w podest lub fotel dla osoby obsługującej.

Dozór ograniczony dotyczy:

 • wózków podnośnikowych z napędem ale prowadzonych spoza pojazdu;
 • wózków podnośnikowych z napędem sterowanych zdalnie.

W praktyce oznacza to, że większość wózków jezdniowych (np. wózki terenowe, spalinowe, elektryczne)  objęta jest dozorem pełnym, a jedynie wózki paletowe elektryczne (bez miejsca dla operatora) należą do kategorii urządzeń, wobec których obowiązuje ograniczony dozór techniczny.
Więcej o wózkach paletowych elektrycznych znajdziecie w artykule "Paleciak elektryczny - zobacz, czy warto go kupić!"

Co obejmuje przegląd wózka widłowego?

Co obejmuje przegląd wózka widłowego?

Przegląd wózka widłowego ma na celu wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z dopuszczenia do eksploatacji sprzętu niesprawnego, wadliwego, niebezpiecznego. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie z kontrolowanych elementów były zbadane skrupulatnie. Co sprawdza się podczas przeglądu wózka widłowego:
- przede wszystkim poprawność działania wszystkich układów kierowniczego oraz hamulcowego w wózku; ponadto szczelność układu hydraulicznego;
- a także sygnalizację świetlną oraz dźwiękową;
- stan zużycia opon, wideł i łańcuchów;
- oznakowanie pojazdu oraz jego dokumentację (książkę eksploatacji, dziennik konserwacji i DTR wózka widłowego).
Pojazd, który nie jest sprawny technicznie i nie spełnia norm bezpieczeństwa może czasowo zostać wyłączony z eksploatacji na czas usunięcia usterek.

Konserwacja wózków widłowych - podsumowanie

Konserwacja wózków widłowych - podsumowanie

Każdy właściciel wózków podnośnikowych powinien dbać o prawidłowy stan floty swoich pojazdów, zapewniając im regularną kontrolę techniczną oraz sprawne usuwanie doraźnych usterek w jak najkrótszym czasie, zanim przerodzą się w poważną awarię wymagającą dłuższego wyłączenia sprzętu z użytkowania.
Codzienne kontrole pojazdów, wymiana uszkodzonych czy zużytych części oraz prawidłowa, zgodna z przeznaczeniem eksploatacja są gwarantami wydajnej i bezpiecznej pracy.
A jeśli szukasz serwisu, który zapewni Ci profesjonalną opiekę, rzetelną pomoc i dobry dostęp do wysokiej jakości części zamiennych - sprawdź Serwis Manitou - którego ofertę znajdziesz w zakładce Usługi.