Psychotesty na wózki widłowe - zobacz, czy masz się czego obawiać!

Psychotesty na wózki widłowe - zobacz, czy masz się czego obawiać!  - 

Powszechnie mianem psychotestów na wózki widłowe określa się badania psychologiczne, jakie muszą przejść uczestnicy kursów na wózki, przed przystąpieniem do pracy w charakterze operatora czy to nowych pojazdów czy wózków widłowych używanych. Większość z tym badań polega na rozmowie z psychologiem oraz wypełnianiu kwestionariuszy i ankiet, pozwalających określić predyspozycje egzaminowanych, ich zdolność do pracy pod presją czasu oraz w stresie.
Tylko jeden etap psychotestów na wózki widłowe wymaga sprawności psychoruchowej - testy aparaturowe. Polegają one na wykonywaniu określonych działań, opartych na prawidłowej reakcji na bodźce, badając przy tym czas tejże reakcji, koordynację oraz precyzję działań. Ponadto egzaminowani poddani mogą zostać badaniom mierzącym ich dolny próg wrażliwości wzrokowej oraz adaptację wzroku do ciemności.

Kto musi przechodzić psychotesty na wózki widłowe?

Konieczność przechodzenia testów psychologicznych wiąże się bezpośrednio z zapisem na kurs na wózki widłowe, po którego ukończeniu kursant przystępował będzie do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a w następnej kolejności podejmie pracę w charakterze magazyniera/ operatora wózka widłowego/ kierowcy wózków jezdniowych.
Tylko prawidłowe zaliczenie psychotestów na wózki widłowe stanowi podstawę umożliwiającą podejście do państwowego egzaminu oraz uzyskanie zaświadczeń i certyfikatów pozwalających podjąć pracę na wymienionych wcześniej stanowiskach przy obsłudze wózków widłowych (takich jak np. magazynowe wózki widłowe).

Operatorzy muszą przechodzić psychotesty na wózki widłowe

Skierowanie na badania psychologiczne - jak je uzyskać?

Najczęściej skierowanie na badanie psychologiczne wystawiane jest przez pracodawcę, który kieruje pracownika na szkolenie na wózki widłowe. Pracodawca może wystawić takie skierowanie także jeśli pracownik kierowany jest na badania okresowe, w celu ponownego sprawdzenia jego sprawności.
Skierowanie na badania psychologiczne może również wystawić lekarz, po konsultacji z pacjentem, w przypadku, gdy ma wątpliwości, czy ten (np. po urazie, czy wypadku) powinien dalej pełnić swoje obowiązki. Psychotesty na wózki widłowe albo rozwieją albo potwierdzą wszelkie wątpliwości, co jest szczególnie istotne dla bezpieczeństwa np. w przypadku obsługi i kierowania dużymi pojazdami jak ładowarki teleskopowe.
Trzecim organem, który może wystawić skierowanie na badania psychologiczne jest Prezydent Miasta lub Starosta Powiatowy.

Ile kosztują psychotesty na wózki widłowe?

Bez względu na miasto i miejsce odbywania się psychotestów na wózki widłowe zwykle cena tych badań jest dość podobna i plasuje się w okolicach - 100 zł. Za tę kwotę otrzymuje się przeprowadzenie 4-etapowych testów psychologicznych na wózki widłowe oraz wydanie właściwego orzeczenia psychologicznego.
Konieczne jest podkreślenie, iż psychotesty na wózki widłowe nie są tym samym co badania lekarskie. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do pracy na wózkach wymaga osobnego badania i dodatkowych opłat.

Ile trwają psychotesty na wózki widłowe?

Czas trwania wszystkich części testów psychologicznych jest różny a łączny czas odbywania badań waha się pomiędzy 1. a 2. godzinami. W znacznej mierze zależy on od współpracy pomiędzy osobą poddającą się testom a psychologami, prawidłowym rozumieniu poleceń i stosowaniu się do nich itd. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby w dniu wykonywania psychotestów na wózki widłowe być wypoczętym, zdrowym i wyspanym (wtedy czas reakcji na bodźce jest krótszy a człowiek ma większą zdolność koncentracji).
Czas trwania psychotestów może być nieco dłuższy w przypadku osób starszych, zmęczonych, przepracowanych czy mających kłopoty zdrowotne.

Psychotesty na wózki widłowe trwają od 1 do 2 godzin

Czy można nie zdać psychotestów na wózki widłowe?

Wbrew wielu opiniom, panującym m.in. na popularnych forach na temat sztaplarekistnieje możliwość niezaliczenia testów psychologicznych na wózki widłowe. W jakim przypadku tak się dzieje? Np. jeśli osoba poddawana testom ma znaczny ubytek słuchu lub wzroku, zaburzenia koncentracji, pamięci lub też nie jest w pełni sprawna fizycznie. Istnieje także lista chorób, które uniemożliwiają przejście psychotestów na wózki widłowe (a tym samym podjęcie pracy wymagającej obsługi tych pojazdów). Jedną z takich chorób jest np. epilepsja (czyli padaczka).

Jak często trzeba powtarzać psychotesty na wózki widłowe?

O ile lekarz nie zaleci inaczej, psychotesty na wózki widłowe należy wykonywać co 5 lat (w przypadku osób, które nie ukończyły 60. r.ż). W przypadku osób powyżej 60 r.ż. testy należy powtarzać częściej ze względu na możliwość słabnącej koncentracji, a co za tym idzie wydłużającego się czasu reakcji na bodźce.
Także w przypadku zmiany miejsca pracy, pracodawca może wymagać powtórzenia psychotestów na wózki widłowe w związku z objęciem nowego stanowiska (szczególnie jeśli od ich wykonania minął już dłuższy czas).

Na zakończenie - rady i wskazówki

Psychotesty na wózki widłowe - rady i wskazówki

Na zakończenie artykułu prezentujemy kilka rad i wskazówek, które powinny ułatwić podejście do psychotestów na wózki widłowe. Przede wszystkim:

  • udając się na badania należy mieć ze sobą: ważny dokument potwierdzający tożsamość - najlepiej dowód osobisty, skierowanie na badania oraz okulary/soczewki/aparat słuchowy - jeśli korzystamy z nich na codzień;
  • w przypadku jeśli konieczne jest pobranie faktury w miejscu, gdzie wykonywane są testy, należy mieć przy sobie: pełną nazwę firmy, w której się pracuje, adres siedziby firmy oraz jej NIP;
  • stanowczo odradza się spożywania alkoholu (a także wszelkiego typu środków odurzajacych) na 48 godzin przed podejściem do psychotestów na wózki widłowe;
  • należy pamiętać, aby po uzyskaniu pozytywnego wyniku psychotestów na wózki widłowe koniecznie pobrać właściwe orzeczenie psychologiczne (potwierdzające tenże wynik) a następnie przedstawić je w swoim miejscu pracy.

Podsumowanie

Uzyskanie pozytywnego wyniku psychotestów na wózki widłowe jest niezbędne jeśli chce się podjąć pracę polegającą na obsłudze pojazdów takich jak najpopularniejsze wózki widłowe spalinowe i elektryczne. Testy psychologiczne mają na celu ocenę sprawności psychoruchowej badanego oraz jego poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy w stresujących sytuacjach czy czas reakcji na ewentualne zagrożenia.